199 Akalla, Stockholm

080128 224238

198 Söder Mälarstrand, Stockholm

198 080107 025552